Chat with me
"First they came for the Socialists, and I did not speak out — because I was not a Socialist. Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out — because I was not a Trade Unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out — because I was not a Jew. And then they came for me — and there was no one left to speak for me. – Martin Niemöller „Eloször a szocialistákért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat – mert nem voltam szocialista. Aztán a szakszervezetek tagjaiért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat – mert nem voltam szakszervezeti tag. Aztán a zsidókért jöttek, és nem emeltem fel értük a szavamat – mert nem voltam zsidó. Aztán értem jöttek, és már nem volt, aki felemelje a szavát - értem.” – Martin Niemöller Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. – Martin Niemöller

--------

--------

BANKCSAPDA Film II.

--------

--------

Véleménynyilvánításért börtön

-----------

A BANKCSAPDA FELHÍVÁSA 2017-06. - Sajnos a részleteket nem ismerjük, de a Bankcsapda pontos felvilágosítást adhat az érdeklődőknek. - Szintén fontos a megosztás! - Bankcsapda - Szabó Tamás

-----------

--------

Falus Zsolt: Botrány, fenyegetés, zsarolás…

-----------

--------

A pengő inflációja és a forint bevezetése

-----------

--------

A MOKK elnökével beszélgettünk. 1. rész.

-----------

--------

A nagy csalás! Üzenet Neked! Feladó Menyhért Péter

-----------

--------

Hiteles Harsona - 2016.06.30.

-----------

--------

Egy volt bankjogász leleplezi a banki és politikai csalásokat...

-----------

FXLoans - European Group for Consumer Rights

-----------

Deviza brosúra - jpg file

-----------

Deviza brosúra - pdf file

-----------

My protest on Friday-2017-June-25-part1-A - pdf file

-----------

My protest on Friday-2017-June-25-part1-B - pdf file

-----------

My protest on Friday-2017-June-25-part2 - pdf file

-----------

My protest on Friday-2017-June-25-part1 - pdf file

-----------

Side 1

-----------

Side 2

-----------

Bank Protest Poster - Side 1 - pdf file

-----------

Bank Protest Poster - Side 2 - pdf file

-----------

HITELESEK FIGYELEM! (FB Bloggers) - pdf file

-----------

Magyarország a Hágai Bíróságon - pdf file

-----------

ingatlan tv kivonat · version 1 -2016.Dec.10. - pdf file

-----------

Gyné Fekete Erzsébet -2016.Dec.10. - pdf file

Elfogtunk egy levelet. .. Én nem értem, mit akarnak a devizaárfolyamokkal, amikor azt mondták, hogy a törlesztőrészlet minimális mértékben változhat... Ha megmondták volna nekem aláírás előtt, hogy később dupla vagy nagyobb lehet a részlet, eszem ágában sem lett volna aláírni, mert én akkor is tudtam, hogy nagyobb részletet nem tudok vállalni. .. Azért lettem fizetésképtelen, mert hónapokig erőmön felül próbáltam kifizetni a részletet, de tovább képtelenség volt, az egész családom összes megtakarított pénzét odaadtuk. .. És annyira nem fájlalom hogy nem akarják visszaállítani ezt a szerződést, mert ÉN NEM EZT AKARTAM. .. Önök kihasználták a járatlanságomat a pénzügyekben és a bizalmamat abban, hogy amit mondanak nekem a bank hivatalos helyiségében a banki alkalmazottak, az igaz és helyes. .. Sajnos nem volt igaz, önök engem becsaptak. Hallani sem akarok magasabb tőkeösszeg visszafizetéséről, mint amit felvettem. ..

-----------

közokirat hazugság -2016.August 20. - pdf file

-----------

árfolyam hazugság.pdf-2016.August 20. - pdf file

-----------

A DEVIZA FORRÁS HAZUGSÁGA-2016.August 20. - pdf file

-----------

A KDB bank 2013-ban nyílvánosságra hozott anyagában írta-2016.August 08. - pdf file

-----------

TI legal director: Hungary’s prosecution service based on Soviet model - AUGUST 1, 2016 BY BENJAMIN NOVAK

-----------

Hungarian prosecutors unlawfully refusing to investigate embezzlement of central bank funds - AUGUST 1, 2016 BY STAFF

-----------

Hungary: From goulash communism to mortages in swiss francs - Article published on July 30, 2014

Well, I like the title but there are some problems with the article. There is nothing Swiss about the Swiss frank loans. The people were duped. The bankers saw opportunity and lied to the vast majorities, not just Hungary. But I am in this crap. I posted my articles and am posting other information as they come in. It was simply a con game for a people who wanted normalcy but very few knew of the risks, but the banks knew of it. I am having the next document translated and will be done soon: A devizahitel szerződésekről és az elszámolásról : http://www.mediaaccess.hu/index.php?module=sourcepage&id=475&lang=1

-----------

A devizahitel szerződésekről és az elszámolásról… (Dr. Damm Andrea) - 2015.05.11. -i adás

-----------

Devizahitelekről a forintosítás után... (Dr. Varga- Damm Andrea) - 2015.02.13. -i adás

-----------

A devizahitelek kockázatkezelés nélkül uzsorás szerződéseket takarnak!

https://www.facebook.com/notes/grell-antal/a-devizahitelek-kock%C3%A1zatkezel%C3%A9s-n%C3%A9lk%C3%BCl-uzsor%C3%A1s-szerz%C5%91d%C3%A9seket-takarnak/1773585139322085/

......... The Board of the Association is of the firm opinion that, in the absence of creditors' information on risk management, foreign-currency contracts cover short-term contracts.

........... It can be stated that solely on risk management is due to the indifferent behavior of creditors against exchange rate risks

............ According to Ferenc Falus Zsolt, Cases C-51/17 and C-483/16 before the European Court of Justice Court proceedings and the enforcement proceedings should be suspended.

2017. február 24., péntek 12:40

A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet közleménye (1. rész)

Budapest, 2017. február 24., péntek (OS) - A devizahitelek kockázatkezelés nélkül uzsorás szerződéseket takarnak

Az Egyesület elnökségének határozott álláspontja szerint, kockázatkezelésről szóló hitelezői tájékoztatások hiányában a devizahiteles szerződések uzsorás szerződéseket takarnak. A Kúria jogegységi határozataiban kialakított álláspont, hogy ezek a szerződések nem uzsorás szerződések és nem ütköznek jóerkölcsbe, azonban Falus Zsolt Ferenc elnök szerint ez a megállapítás utólagos felülvizsgálatra szorul, mivel a hitelezők számára a kockázatkezelést a prudens működésre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírják. A hitelezői kockázatkezelés többféleképpen is megvalósítható és a kockázatkezelésnek nyilvánvalóan költségei és kockázatai vannak, mely költségeket és kockázatokat a hitelező által alkalmazott kockázatkezelés határoz meg. Következésképpen a kockázatkezelés és annak költségei a devizahiteles szerződésekhez tartoztak, melyek szükségszerűen az ügyleti kamatokba beágyazódtak. Megállapítható, hogy kizárólag a kockázatkezelésnek köszönhető a hitelezők árfolyamkockázatokkal szembeni közömbös magatartása, his zen csupán az ingatlanfedezet, az árfolyamváltozás miatt megnövekedett követelések összegét nem képes követni és szintén a kockázatkezelésnek köszönhető, hogy az árfolyamváltozás miatt csődhelyzetbe került adósok tömegei, nem eredményeztek a követelések fedezetlensége miatt bankcsődöt.

Kiadó: Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet

http://os.mti.hu/hirek/124565/a_bankcsapda_erdekvedelmi_civil_szervezet_kozlemenye-1_resz

A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet közleménye (2. rész)

Budapest, 2017. február 24., péntek (OS) - A devizahitelek kockázatkezelés nélkül uzsorás szerződéseket takarnak

Mivel a fentiek szerinti hitelezői kockázatkezelés tényét és az ügyfél részére nyújtott tájékoztatások mélységét, illetve minőségét a jogegységi határozatok nem vizsgálták, azonban ezeknél a szerződéseknél, éppen az információs erőfölényben lévő hitelezők kockázatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásának a hiánya, eredményezte az adósok súlyosan kiszolgáltatott helyzetét és korlátlan kockázatát -mely tájékoztatás hiánya a hitelezőknek felróható-, ezért a Kúriai jogegységi határozatok utólagos felülvizsgálata szükséges. Az Egyesület elnökség üdvözli és egyben tájékoztatja az érintett ügyfeleket, hogy az Európai Bíróság előtt a devizahitelezéssel kapcsolatos előzetes döntéshozatali eljárások vannak folyamatban, melyekben egyrészt a kockázatokról szóló tájékoztatások tartalmát, másrészt az ún. adósmentő törvényeket, az uniós fogyasztóvédelmi irányelvek alapján vizsgálják. Falus Zsolt Ferenc szerint, az Európai Bíróság előtt folyamatban lévő C-51/17., valamint C-483/16. ügyszámú eljárások időtartamára a pereket és a végrehajtási eljárásokat fel kellene függeszteni.

Kiadó: Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet

http://os.mti.hu/hirek/124566/a_bankcsapda_erdekvedelmi_civil_szervezet_kozlemenye-2_resz

Tisztelt KDB-sek. Lehetett kérni a forintosítás és a kamatszabályok változtatásának mellőzését, az elszámolási törvény 12 §-a alapján. Ez szinte az összes BG-s szerződésre vonatkozott, akinek a 2,4 %-os kamat, vagy attól kevesebb volt az induló kamat (kondiciós listába). Ez a §, azt írja, hogy az kérhette, akinek a forintban megállapított kamat mértéke magasabb volt, mint az eredeti deviza kamat. A BG-seknél, a kamat 2% vagy 2,4% volt. A forintosítás utáni pedig 3,1%, tehát magasabb volt a deviza kamatnál. Ez mindegyik BG-s szerződésnél így volt. Azért nem kértem a forintosítást, hogy az eredeti szerződésem ne változzon. A bank hiába számolja devizában, de nem tudja igazolni, hogy melyik napon, milyen árfolyamon mekkora deviza összeg keletkezett és az adós adós arról mikor értesült és milyen formában. A bank csak azt tudja igazolni, hogy a BG elmondása szerint melyik napon , milyen árfolyamon folyósított és az adósok erről az első törlesztési értesítővel értesültek, de abban nem szerepel a folyósítás napja és árfolyama sem. Így nem teljesül az 1/2016 PJE-ben, 1. pontjában írtak, miszerint a szerződéses tartalomból a folyósításkor legkésőbb ki kell tudni számolni a deviza összeget. A 3-as pont pedig azt mondja, hogy a törlesztési értesítő csak a hitelező egyoldalú tájékoztatásának minősül, az nem befolyásolja a szerződés létre jöttét vagy érvényességét. A tegnapi tárgyalásról annyit, hogy a bíró azt mondta, hogy mit akar a felperes a kormány rendezte a deviza hiteleket. A felperes pedig elmagyarázta neki, hogy a létre sem jött vagy érvénytelen szerződések nem tartoznak a törvény hatálya alá. Azt is elmondta, hogy kölcsön esetén nem változhat a kölcsön tőke összege, mivel a bíró azt mondta, hogy természetes, hogy változik a kölcsön összege az árfolyam miatt. A KDB jogtanácsosa pedig azt mondta, hogy ha problémája volt a szerződéssel, miért nem a BG-hez fordult addig amíg meg nem szűnt. Nekik a szerződéshez semmi közük. Két óránál tovább tartott a vita. Végül júliusban új tárgyalás lesz.

Figyelem KDB-sek! A bank elszámolása teljes mértékben érvénytelen. Az Ítélőtábla ítélete alapján tisztességtelen az egyoldalú kamatváltoztatásra vonatkozó feltétel, ÁSZF. A következő feltételek érvénytelenek, kimaradnak az Üzletszabályzatból és a szerződésből is. A IV. fejezet 2.1, 3.3, 5.3. A szerződésben a 3.5. pontnak az első mondat utáni szövege. Az első mondat így szól " Adós tudomásul veszi, hogy az Induló Kamatláb és azt követően a Kamatlábak a Kamat Megállapítás Napján megváltoznak a Referencia Kamatláb változásának mértékével." Az 1.1. pontban egyértelműen ki van kötve CHF esetén CHF LIBOR a kamat. Ezek a feltételek vonatkoznak a kamat fajtájára és változására kizárólagosan, ha a kölcsön deviza lenne. A bank nem a szerződéses feltételek alapján számolta a kamatokat az elszámolásához. Vagyis nem a referencia kamat változásának mértékével számolt, ezért az elszámolása érvénytelen. Ha a bíró valakitől a forintosított összeget kéri számon tartozásként, akkor az Ítélőtábla és a Kúria ítélete alapján be lehet bizonyítani, hogy a bank elszámolása érvénytelen. Ítélőtáblai ítélet: 9. Pf.20.178/2015/5 számú ítélet, fenn van a neten.

A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet közleménye (2. rész) - 2017. február 24., péntek 12:40

A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet közleménye (1. rész) - 2017. február 24., péntek 12:40

A devizahitelek kockázatkezelés nélkül uzsorás szerződéseket takarnak!

-----------

Közérthetően a deviza hitel szerződésekről Dr. Damm Andreával - 2013.09.07. -i adás

-----------

Articles and People - pdf file

-----------

Nagy csalás - KDB Bank - Introduction - pdf file

-----------

Nagy csalás - KDB Bank - Bank Executives and Associates - pdf file

-----------

Bloggers Commenting- Hungarian - 2016. July 07. - pdf file

-----------

Our Mortgage Argument part 2- English - 2016.June 30. - pdf file

-----------

Our Mortgage Argument part 2- Hungarian - 2016. June 30. - pdf file

-----------

Lawsuit from Dr. Vranesics Ágnes - rejected - 2015.December 8. - pdf file

-----------

Our Mortgage Argument part 1- English - 2015.May 18. - pdf file

-----------

Our Mortgage Argument part 1- Hungarian - 2015.May 18. - pdf file

-----------